ពិធីសម្ពោធសៀវភៅ (Book Launch) | ទស្សនៈអាជីវកម្ម​ និងជំនួបតុកាហ្វេរវាង ដុកទ័រ ម៉េងលី និងខ្ញុំ

ពិធីសម្ពោធសៀវភៅ (Book Launch) | ទស្សនៈអាជីវកម្ម​ និងជំនួបតុកាហ្វេរវាង ដុកទ័រ ម៉េងលី និងខ្ញុំ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩ៈ០០-១១ៈ០០​ ព្រឹក។

ទីកន្លែង៖ វិទ្យាស្ថាន និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (សាខាម៉ៅសេទុង) សាលសន្និសីទ សូវ ហុងគុយ ជាន់ទៅ១៧។

អាសយដ្ឋាន៖ អគារ លីម គីមណយ ផ្លូវលេខ ៤០២ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.