គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

គួច ផល

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

គួច​ អាឡិច

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងមូលនិធិ

សួង ចន្ថាត

ជំនួយការផ្ទាល់ ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ

ឡាយ​ ​សុភា

ប្រធាន ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ

រស់ យ៉ាណា

ប្រធាន នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង

វង្ស សុវណ្ណារ័ត្ន

នាយករដ្ឋបាល

សាវ៉េត ញាណបញ្ញា

នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

តាំង សំអៀង

នាយកព័ត៌មានវិទ្យា

សុង ចរិយា

នាយិការងផ្នែកធនធានមនុស្ស

វង្ស សុភ័ក្រ

ប្រធានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ នៃបណ្ណាគារ អន្តរទ្វីប

ហង្ស ពិសិដ្ឋ

ជំនួយការផ្ទាល់ ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

សាយ ភិរម្យ

ជំនួយការផ្ទាល់ ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

ស្រេង លាភា

លេខាធិការប្រតិបត្តិ នៃការិយាល័យស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ