ព័ត៌មានអំពី

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ជាប្រព័ន្ធអប់រំមួយដែលផ្តោតសំខាន់បំផុតទៅលើ គុណភាព វិន័យ និង  សេវាកម្ម។ ហើយប្រព័ន្ធអប់រំមួយនេះ បានផ្សារភ្ជាប់ និងស្របគ្នា ទៅនឹងការប្រើប្រាស់គំនិតច្នៃប្រឌិត ការបង្កើតគំនិតថ្មីៗ និងការគិតស៊ីជម្រៅ ដើម្បីធ្វើឱ្យ មានការផ្លាស់ប្តូរដ៏ល្អមួយសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយរបស់យើង។ យើងតែងតែមាន គំនិតសុទិដ្ឋិនិយមថា ប្រព័ន្ធអប់រំស្តង់ដារបស់យើងនឹងផ្តល់នូវការអប់រំល្អបំផុតសម្រាប់ កូនៗរបស់លោកអ្នក និងជួយរៀបចំជីវិត និងតម្រង់ផ្លូវរបស់ពួកគេឱ្យពោរពេញទៅដោយ ចំណេះដឹងពិត ជាពិសេសការគោរពចំពោះខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ។

ព័ត៌មានលម្អិត

ការផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់លើសិស្ស


នៅក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន យើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសកម្មភាពរៀនសូត្រ របស់សិស្សម្នាក់ៗដោយផ្តោតលើវិធីសាស្រ្ត

មជ្ឈមណ្ឌលសិស្ស និងវិធីសាស្រ្តបែបបំពេញ

កិច្ចការរបស់សិស្ស។

icon-mission

បេសកកម្ម


ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិនផ្តល់ចំណេះ​ដឹងពិត ដល់សិស្សានុសិស្សទូទៅតាមរយៈការបង្រៀនដែល

ប្រកបដោយគុណភាព ការបំពាក់បរិក្ខារសិក្សារទំនើបៗ

និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតក្នុង

ការសិក្សារស្រាវជ្រាវដោយអមជាមួយនឹងសកម្មភាព

ច្នៃប្រឌិតរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីលើកកម្ពស់

ការសិក្សា និងបទពិសោធន៍រៀនសូត្ររបស់

សិស្សនុសិស្ស និងសាធារណៈជនទូទៅ។

icon-vision

ចក្ខុវិស័យ


ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន

គឺជាក្រុមហ៊ុនវិស័យអប់រំឈាន

មុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើ

គុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម។

icon-purpose

គោលបំណង


ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន

លើកទឹកចិត្ត និងគាំទ្រដល់សិស្សានុសិស្ស

​ដើម្បីសំរេចគោលដៅសិក្សា និងអាជីព

ក្នុងការងារ​របស់ពួកគាត់ទៅថ្ងៃអនាគត។

អ្វីដែលយើងធ្វើ

 

ការអប់រំគឺជាវិស័យដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុត។ យើងអាចនិយាយបានថា វាជាគ្រឹះ និងឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស ដែលនឹងនាំឱ្យប្រទេសទាំងមូលមានសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ។

ព័ត៌មានលម្អិត

Mengly J. Quach University Press

Mengly J. Quach Education Plc was established in 2005, focusing mainly on Khmer, English and Chinese language. As the company grows constantly from year to year, the company has created many other departments to meet the needs of the company, including Mengly J. Quach University Press (MJQUP). MJQUP was established in late November 2016. Originally, MJQUP is also called Khmer Team and later it is under Mengly J. Quach Research Center.

Read More

The 22nd Aii Graduation Ceremony, Kanitha Hor, Kid 12 Representative

Annual American Intercon School Student Graduation Commencement

WE ARE

36

institutions and companies

More Than

1370

colleagues

Operating in

15

school buildings

With

6

operating campuses

Learn more History of

Mengly J. Quach Education (MJQE)

Mengly J. Quach Education Plc. was founded in 2005 by Dr. Mengly J. Quach and is the leading educational provider in Cambodia with its main focus on education, health, and social and community development as stated by the US Embassy, “Aii Language Center is a leading and innovative educational institution in Cambodia.

Read More

Work With Us

icon-people

Our Colleagues

Read More

icon-document

Work at MJQEducation

Read More

icon-trophy

Our Benefits

Read More

APPLY HERE

MJQEducation is fully committed to improving your professional development and skills.